Loading...
Super Memory Game
Game

Về Dự Án

  • Khách Hàng: Alle Production
  • Vai Trò: Lead Designer, Project Manager
  • Thời Gian: 2015
  • Online: goo.gl/Uq8wY1

Super Memory là một trò chơi trí não rất thú vị để thử thách trí nhớ của bạn, giúp bạn luyện tập trí nhớ của mình. Chỉ cần trải nghiệm trò chơi này trong thời gian ngắn, tôi tin rằng trí nhớ của bạn sẽ được cải thiện một cách đáng kể.


No 16-18, Ngo Thi Nham Str., Ha Dong Dist., Hanoi.
+84 977 955 009
me@hungnm.com